Sundare Livsstil mejl: carina@sundarelivsstil.se tel: 0707 356 892

 

Om det grundläggande behovet av kärlek:

 

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon

slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst"

 

- Hjalmar Söderberg -

 

 

Coaching

 

Önskar Du/Ni att:

* Utveckla tankar och idéer

* Våga mer i livet, kliva utanför bekvämlighetszonen

* Genomföra förändringar i livet

* Nå uppsatta mål

 

Vart väljer du att lägga ditt fokus? Allt börjar och slutar med oss själva. Vi är alla experter på oss själva, ingen mer än du vet vad du känner, önskar och vill med ditt liv. Ibland kan vi ändå komma lite på villovägar och/eller vilse i våra tankar, vilket inte på något sätt är konstigt med tanke på de ca 65 000 tankar som vi (varje dygn) har i vårt huvud.

Min roll som livscoach är att stötta, uppmuntra och ge stärkande feedback till individer att optimera sina egna resurser. Jag utmanar till att finna dina styrkor, mod och livskompass.

 

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coaching är inte terapi eller rådgivning!

Jag använder mig av verktyg i form av aktivt lyssnande och kraftfulla frågor, diverse övningar med mera.

Grundmodellen är;

GROW

Goal (Mål och samtal)

Reality (Nuläge och önskat läge)

Option (Hur nå önskat läge, vinst, resurser, ev. hinder)

Wrap up (Summera samtal, nästa steg)

 

Rekommenderat är sex personliga möten och/eller samtal per telefon.

Din investering 600 kronor à 60 minuter.

Mellan våra möten arbetar du på egen hand mot uppsatta mål, enligt egen handlingsplan.

Vi arbetar tillsammans som ett team med fokus på;

din väg att nå målet.

 

Sammanfattning om coaching utifrån ICF:s riktlinjer och kriterier;

ICF Nordic står för en form av coaching som respekterar klienten som expert på hens privat- och yrkesliv samt en tro på individens egna resurser, förmågor och kreativitet.

Utifrån dessa förutsättningar är det coachens ansvar att:

- upptäcka, klargöra och ställa sig bakom det klienten vill uppnå

- uppmuntra klienten till självinsikt

- locka fram klientens egna lösningar och strategier

- hålla klienten ansvarig och redovisningsskyldig

 

 

 

www.sundarelivsstil.se Carina Hjelm Tel: 0707 356 892 carina@sundarelivsstil.se Godkänd för F-skatt