Yoga

coaching

Önskar Du/Ni att:

  • Öka närvaron i nuet genom andningens kraftfulla verktyg
  • Stärka kropp och sinne
  • Släppa på stress och spänningar

Vad är yoga?

Yogan har sina rötter i Indien. I väst kopplas ofta yogan samman med akrobatiska rörelser. Men själva ordet yoga betyder ”att förena”. Grundtanken är att man förenar kropp och sinne och kombinerar fysiska rörelser med andning och meditationstekniker för att skapa fysisk och psykisk hälsa.

Vårt andetag

Vi föds och vi dör med ett andetag. Andningen är källan till allt liv och till energin i vår kropp. Hur vi andas påverkar vår hälsa. Under en yogaklass läggs stort fokus vid just andetaget.

Några av många fördelar med Yoga

I dagens samhälle ligger mycket fokus på prestation och yttre värden. Allt fler undersökningar visar att unga lider av psykisk ohälsa. Mitt hjärta slår extra för dem, för alla barn och ungdomar. De är vår framtid.

Min övertygelse är att vi mer behöver stanna upp, vända blicken inåt. Stärka vårt unikum inifrån och ut. Ingen kan köpa sig lycka. Det är en falsk illusion.

Vi behöver också tänka i termer av alla och inte ett ”vi och dem”. Att tänka ”vi och dem” söndrar mänskligheten. Mitt hopp och önskan är att vi hjälper varandra att blomstra istället för att vissna, och att växa istället för att krympa.

Forskning visar att yogan minskar på stress, sänker blodtrycket, stärker immunförsvaret samt förbättrar matsmältning och sömn. Med yogans hjälp lär du dig att ta långsammare och djupare andetag vilket bidrar till en förbättrad hjärt- och lungfunktion. Yogan hjälper också till att bli mer närvarande i nuet. Den ökar medvetenheten om både en själv och ens omvärld.

Min intention är att du ska kunna bära med dig yogan ”utanför mattan” ut i vardagslivet.